Serti Inversé

Model

Product

Serti Inversé ring in pink gold Serti Inversé ring in pink gold

Serti Inversé ring in pink gold

€7 150
Serti Inversé ring in white gold Serti Inversé ring in white gold

Serti Inversé ring in white gold

€12 000
Serti Inversé bracelet in pink gold Serti Inversé bracelet in pink gold

Serti Inversé bracelet in pink gold

€17 000
Loading